Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Floral Art Competition / Cystadleuaeth Celf Blodau

Mari Wyn James, 15 years old from Llangadog Young Farmers Club represented Carmarthenshire Federation of Young Farmers at the National YFC Final Floral Art competition in Malvern on Sunday 30th September.
Mari won the Silver Cup for the best exhibit in the U21 Floral Art Competition beating 29 other competitors from across England and Wales. Pictured with Mari and her floral display is the Royal Horticultural Society approved judge immediately after her presentation.

Roedd Mari Wyn James, 15 mlwydd oed o Glwb Ffermwyr Ifanc Llangadog wedi cynrychioli Ffederasiwn Sir Gâr yng nghystadleuaeth Celf Blodau Derfynol y CFfI Cenedlaethol ym Malvern ar ddydd Sul 30ain Medi. 

Enillodd Mari’r Cwpan Arian am yr arddangosyn gorau yn y Gystadleuaeth Celf Blodau Dan 21 gan drechu 29 cystadleuydd arall o Loegr a Chymru. Yn y llun gyda Mari a’i harddangosfa flodau mae beirniad cymeradwy’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn union wedi ei chyflwyniad.