Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Fforwm Rhieni/Parent Forum

Cyfarfod Agored /Open Meeting

Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018 / Wednesday 7 November 2018

6.30yh/pm yn Neuadd Ysgol Bro Dinefwr Hall

Croeso i bawb / All welcome

  • Dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi/Tell us what’s important to you.
  • Dywedwch wrthym beth hoffech chi wybod mwy amdano yn yr ysgol/Tell us what you would like to know more about in the school.
  • Ffocws 2018/19: Lles/Iechyd Meddwl;  2018/19 Focus: Wellbeing/Mental Health.