Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Ffair Nadolig /Christmas Fayre

HENO / TONIGHT 

 

Ffair Nadolig Ysgol Bro Dinefwr Christmas Fair 

Anrhegion, bwyd, gemau, adloniant a llawer mwy!  Gifts, food, games, entertainment and much much more!.

5.30pm Dydd Iau/Thursday 22nd November/Tachwedd yn y Neuadd Chwaraeon/in the Sports Hall.

Dewch i gefnogi'r ysgol!  Come to support the school!