Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Ffair Haf / Summer Fayre

Cofiwch am ein Ffair Haf nos Fercher 4.7.18 am 5.30. Angen dillad 'bron yn newydd', gwisg ysgol ail-law mewn cyflwr da, cacennau ac eitemau i'r stondin tombola. Rhowch gwybod os ydych yn fodlon helpu ar y noson wrth anfon ebost i ybdptfa@gmail.com. Diolch.

Reminder about our Summer Fayre on Wednesday 4.7.18 at 5.30. We need 'nearly new' clothes, good quality second hand school uniform, cakes and tombola items. If you are available to help on the night, please send an email to ybdptfa@gmail.com. Thank you.