Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Eisteddfod Yr Urdd

Brycheiniog a Maesyfed 2018

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i bawb a fu'n cynrychioli Ysgol Bro Dinefwr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Er na chafwyd tystysgrif ymhob achos  mae'n amlwg bod pawb yn enillydd.  Cerddwn ymlaen yn hyderus i wynebu'r her nesaf!!

Congratulations and thank you to all who represented Ysgol Bro Dinefwr at this year’s National Urdd Eisteddfod.  Although we didn’t receive certificates in some performances you are all winners.  We can walk ahead with confidence to face the next challenges!!

Cogurdd Bl 7-9 –Carys Morgan

Unawd Pres Bl 7-9 – Carys Williams

Cogurdd Bl 10 a dan 19 oed – Catrin Manning -1af

Unawd Llinynnol Bl 7-9 – Cerys Bowen -3ydd

Ymgom Bl 7-9 –Gruffydd Rimmington, Harriet Bateman, Anwen Raybould

Ensemble Bl 7-9 –Cerys Bowen, Ellie Davies, Megan Davies, Loretta Dawood a Rachel Waters

Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed – Owain Rowlands – 2il

Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed – Non Roberts

Alaw Werin Bl 10 a dan 19 oed – Martha Harris

Deuawd Bl 10 a dan 19 oed – Non Roberts a Owain Rowlands - 3ydd

Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed – Owain Rowlands, Jac Doel, Rhydian Tiddy, Lowri Rowlands, Cerys Atkins a  Mirain Morgan   - 1af

Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed – Rhydian Tiddy - 2il

Monolog Bl 10 a dan 19 oed – Osian Richards

Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed –Owain Rowlands

Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 10 a dan 25 oed – “Er Mwyn Yfory”

Bl 13 – Megan Jones, Tesni Stone, Megan Lewis, Non Roberts, Manon Roberts, Shannon Davies, Owain Rowlands, Gwenllian Jenkins, Seren Lloyd

Bl 12 – William Jones, Mari Price, Elen Ephraim Harries, Tayler Walters

Bl 11 – Bethan Evans, Lia Jones, Hannah Richards, Cerys Atkins, Lowri Rowlands, Ffion Moses-Loynton, Mirain Morgan, Sion Roberts, Celyn Thomas

Bl 10 – Kirsty Palethorpe, Bea Espura, Catrin Jones, Kellie Gwen Morgan, Caitlyn Evans, Rhydian Tiddy, Shannon Gravelle, Mari James, Cadi James, Millie Bateman, Martha Harries, Michaela Alcantara, Tirion Thomas, Osian Richards, Jac Doel

Bl 9 – Ellie Davies, Marged Williams, Lowri Jones, Efa Ephraim Harries, Gwenan Price, Mari Bennett, Nia Williams,

Bl 8 – Lucas Palenek, Joshua Morse, Dominic Jones, Rachel Waters

Bl 7 – Hariett Bateman, Anwen Raybould, Abigail Rankin, Osian Rees, Carys Morgan, Elen Williams, Elis James, Ifan Davies

Band – Tom Williams, Dylan Savage, Iestyn Allen, Carys Williams, Millie Savage, Megan Davies, Cerys Bowen, Caitlyn Davies, Ffion Hudson, Teah Ross, Mared Thomas, Dafydd Daniel.