Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Dyfed Champions 2019 / Pencampwyr Dyfed 2019

The under 16 team travelled to Llandydul to take part in the Dyfed Hockey finals.  Despite missing a number of key players for 2 of the matches they won both.

Bro Dinefwr v Bryngwyn won 6-0

Bro Dinefwr v Dyffryn Teifi won 1-0

Bro Dinefwr v Preseli won 3-0

The team will now play in the National Finals on the 21st February.

 

Teithiodd y tîm dan 16 i Landysul i gymryd rhan yng ngemau terfynol hoci Dyfed. Er gwaethaf colli nifer o chwaraewyr allweddol ar gyfer 2 gêm enillon nhw bob gêm.

Bro Dinefwr v Bryngwyn ennill 6-0

Bro Dinefwr v Dyffryn Teifi ennill 1-0

Bro Dinefwr v Ysgol Preseli ennill 3-0

Bydd y tîm nawr yn chwarae yn y Gemau Cenedlaethol Terfynol  ar 21ain Chwefror.

 

The team were / Aelodau’r tîm yw: Marged Williams, Efa Ephraim Harris. Gwennan Price, Katie Davenport, Kellie-Gwen Morgan, Nia Williams, Sara Morgan, Tirion Evans, Alana Lewis, Phoebe Davis, Siwan Jones-Evans, Isabel Lavery, Megan Locke, Bethaney James a Rhiannon James.