Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Chystadleuaeth Jiwdo / Judo Competition

Pob lwc i Kiera Francis 7CE yn ei chystadleuaeth Jiwdo Dydd Sadwrn yn Gaerdydd, ble bydd hi'n anelu at ennill lle ym Mhencampwriaeth Ysgolion ym Mhrydain yn ystod y flwyddyn nesaf.

Good luck to Kiera Francis 7CE in her Judo competition on Saturday in Cardiff, where she will be aiming to win a place in the British School Championships next year.