Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Carmarthenshire Schools Football Team / Dîm Pel Droed Ysgolion Sir Gaerfyrddin

Congratulations to Carmarthenshire Schools Football team u12’s on winning The North West Junior League Cup Trophy in 2018.The Football festival is an annual event which witnessed 28 teams from all over the country compete.

10 players from across the county form the squad who played on Sunday 15th July, 2018. Playing from 9.00am until 4.30pm the Carmarthenshire team were announced the cup winners after 10 fast and physical games.

Carmarthenshire School boys beat a very competitive Pontefract Sports team from Yorkshire.

Playing within the team from Ysgol Bro Dinefwr was Elis Sior James now a year 8 pupil.

Team coach for Carmarthenshire Schools football is Mr Keiran Davies from Carmarthenshire.

Llongyfarchiadau i dîm Pêl droed dan 12 Ysgolion Sir Gaerfyrddin ar ennill Tlws Cwpan Iau y Gogledd Orllewin yn 2018. Mae’r Ŵyl Pêl Droed yn ddigwyddiad blynyddol lle’r oedd 28 tîm ledled y wlad yn cystadlu.

Roedd y sgwad, sy’n cynnwys 10 chwaraewr o’r sir, wedi chwarae ar ddydd Sul, 15fed Gorffennaf, 2018. Chwaraeon nhw o 9.00am hyd 4.30pm a chyhoeddwyd tîm Sir Gaerfyrddin yn enillwyr y cwpan wedi 10 gêm gyflym a chorfforol.

Roedd bechgyn Ysgolion Sir Gaerfyrddin wedi curo tîm Chwaraeon Pontefract o Sir Efrog oedd yn gystadleuol iawn.

Roedd Elis Sior James, disgybl ym mlwyddyn 8 nawr yn Ysgol Bro Dinefwr yn chwarae yn y tîm.

Hyfforddwr tîm pêl droed ysgolion Sir Gaerfyrddin yw Mr Keiran Davies o Sir Gaerfyrddin.