Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Carmarthenshire Indoor Athletics / Pencampwriaethau Athletau Dan Do

Last week the Carmarthenshire Sports hall Indoor Athletics Championships took place at Carmarthen Leisure centre. Over 200 Year 7 and 8 pupils from all over Carmarthenshire took part in running, throwing and jumping events. As a result the following Bro Dinefwr pupils have been selected to represent the County team in the welsh finals which take place in Cwmbran in March:

Oliver Harris- Sprinting

Llew Davies 2nd Shot

Luke Miller 2nd Triple Jump

Elin Williams 1st Shot

Elin Davies 2nd Shot

Anwen Raybould 2nd Triple Jump

Gwenno Pritchard 3rd Sprinting

 

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Athletau Dan Do Sportshall Sir Gâr yr wythnos ddiwethaf yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Roedd dros 200 o ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8 o Sir Gâr cyfan wedi cystadlu yn y cystadlaethau rhedeg, taflu a neidio. Canlyniad hyn oedd y dewiswyd y disgyblion canlynol i gynrychioli tîm y Sir ym mhencampwriaethau terfynol Cymru a gynhelir yng Nghwmbran ym mis Mawrth:

Oliver Harris- Sbrintio

Llew Davies 2il Taflu’r pwysau

Luke Miller 2il Triple Jump

Elin Williams 1af Taflu’r pwysau

Elin Davies 2il Taflu’r pwysau

Anwen Raybould 2il Naid Driphlyg

Gwenno Pritchard 3ydd Sbrintio