Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Canlyniadau Mabolgampau / Sports Day Results

Blwyddyn 7 / Year 7 

1 - Isabel Booth - 37, Luke Miller - 51                    

2 - Gwenno Pritchard - 26, Luke Lewis - 35

3 - Megan Cook-Jones, Elis James - 27

Blwyddyn 8 / Year 8

1 - Sara Price - 27, James Davenport - 37

2 - Elinor Goss - 23, Morgan Bending - 36

3 - Thaia Davies - 20, Joshua Morse - 35

Blwyddyn 9 / Year 9

1 - Nia Williams - 41, Dafydd Evans - 43

2 - Phoebe Davis - 40, Celt Williams - 35

3 - Neave Gardener - 35, Teilo Guillet - 33

Tim / Teams

1 - Bran 

2 - Tywi

3 - Cennen

4 - Marlais

5 - Sawdde

Da iawn i pawb a gymerodd rhan / Well done to everyone who took part.