Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Canlyniadau Eisteddfod Yr Urdd 2019 Lefel Sir

Cafodd Ysgol Bro Dinefwr diwrnod llwyddiannus iawn ddoe yn y Sir.  Hefyd  rhaid canmol y disgyblion ar eu ymroddiad ac eu ymddygiad trwy'r dydd.  Roedd yna cystadleuaeth brwd trwy gydol y dydd - rhai wedi bod yna ers 10.15 ac yn dal fod yn cystadlu am 7.30 yr hwyr.  

Unawd Llinynnol Bl 7-9 - 1af - Megan Shan Davies

Unawd Pres Bl 7-9 - 1af - Dylan Savage, 2il - Carys Williams

Unawd Piano Bl 7-9 - 1af - Lucas Palenek

Unawd Pres Bl 10 ac o dan 19 - 1af - Rhydian Tiddy

Deuawd Offerynnol - 1af - Megan Shan Davies ac Ellie Davies

Unawd Chwythbrennau Bl 10 ac o dan 19 - 1af - Teah Ross

Unawd Llinynnol Bl 10 ac o dan 19 - 1af - Cerys Bowen, 2il - Ellie Davies

Ensemble Bl 7-9 – 1af – Parti Suzie (Mared Roberts, Suzie Pearson-Ryall a Sara Price)

Ensemble Bl 10 ac o dan 19 - 1af - Parti Ffion - (Mared Thomas, Teah Ross a Ffion Hudson)

Parti Bechgyn Iau - 1af - Parti Ifan 

Ymgom Bl 7-9 - 1af - Gruffydd Rimmington, Harriet Bateman, Anwen Raybould ac Osian Rees

Llefaru Unigol – Bl 7-9 - 2il - Elen Williams

Parti Merched Iau Bl 7-9 - 2il - Parti Ysgol Bro Dinefwr

Unawd Merched Bl 7-9 - 2il -Elena Rees

Alaw Werin Bl 7-9 - 3ydd - Elena Rees

Cerdd Dant Bl 10 ac o dan 19 - 1af - Martha Harris

Unawd Bl 10 ac o dan 19 - 1af - Cadi James

Unawd Sioe Gerdd Bl 10 ac o dan 19 - 2il - Martha Harries

Deuawd Bl 10 ac o dan 19 - 3ydd - Bethan Evans a Ffion Moses Loynton

Parti Bechgyn Hyn - 1af - Parti Dominic

Parti Merched Hyn - 2il - Parti Ysgol Bro Dinefwr

Cor SATB – 2il – Ysgol Bro Dinefwr

Da iawn i pawb.