Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

British Schools Regional Judo Championships / Mhencampwriaethau Jiwdo Rhanbarthol Ysgolion Prydain

Kiera Francis Year 7 competed on Saturday 22nd September in the British Schools Regional Championships in Judo.

Kiera came away with a Silver medal which means that she has automatic entry into the British School Championships next March in Sheffield.

She will be representing Ysgol Bro Dinefwr and Wales, well done Kiera and good luck for Sheffield.

Mae Kiera Francis Blwyddyn 7 wedi cystadlu ar ddydd Sadwrn 22ain Medi mewn Jiwdo ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Ysgolion Prydain.

Enillodd Kiera fedal Arian sy’n golygu bod ganddi fynediad awtomatig i Bencampwriaethau Ysgolion Prydain yn Sheffield fis Mawrth nesaf.

Bydd hi’n cynrychioli Ysgol Bro Dinefwr a Chymru, da iawn Kiera a phob lwc yn Sheffield.