Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Auction of Promise / Ocsiwn o Addewidion

Early notice of Auction organised by Ysgol Bro Dinefwr Parents, Teachers and Friends Association at the White Hart, Llandeilo on Friday 19th October 2018 commencing at 7.00pm

Rhybudd cynnar o Ocsiwn Gwobrau ar gyfer Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Ffrindiau Ysgol Bro Dinefwr yn yr Hydd Gwyn, Llandeilo ar nos Wener 19eg Hydref 2018 dechrau am 7.00pm.

Please click on the links below for the full list of 60 items / Cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer y rhestr llawn o 60 o eitemau:

Auction of Promises 2018 English

Ocsiwn o Addewidion 2018 Cymraeg