Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

'Anweledig' Drama Theatr y Ffwrnes Llanelli

Roedd ein disgyblion Blwyddyn 10 wedi mwynhau taith i Theatr y Ffwrnes, Llanelli yr wythnos hon gydag Adran y Gymraeg i weld cynhyrchiad pwerus o'r ddrama Gymraeg 'Anweledig'. Dyma lun o'r criw gyda seren y sioe, Ffion Dafis.   

 

Our Year 10 pupils enjoyed a trip to Theatr y Ffwrnes, Llanelli with the Welsh department this week to see the powerful production of the Welsh Language drama 'Anweledig'. The pupils are pictured with the star of the show, Ffion Dafis.