Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Additional Learning Needs Services for children / Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer plant

As you will be aware the Welsh Government are in the process of transforming Additional Learning Needs Services for children. The Welsh Government in conjunction with Snap Cymru are holding a number of ALN Transformation awareness raising events across the West Wales region to ensure that families are well informed and reassured of the changes that will be happening and the timescales of change.  Please click on the link below for more details:

Additional Learning Needs Information Events for Parents

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru yn y broses o drawsnewid gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer plant. Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Snap Cymru yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth am drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar draws rhanbarth Gorllewin Cymru i sicrhau bod teuluoedd yn wybodus ac yn dawel eu meddwl am y newidiadau a fydd yn dod i law ac amserlen y newidiadau hynny.  Cliciwch ar yr ddolen isod am fwy o manylion:

Sesiynau Gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol i rieni