Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Auction of Promise / Ocsiwn o Addewidion

Come and join us for our Auction of Promises. Dozens of wonderful lots to bid for - a list is on our website. Our fun-filled evening will take place on Friday 19th of October from 7p.m. at the White Hart Llandeilo. See you there.

Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein Hocsiwn Addewidion. Bydd dwsinau o bethau rhagorol i roi cynnig arnynt – mae rhestr ohonynt ar ein gwefan. Cynhelir ein noson llawn hwyl ar nos Wener 19eg Hydref o 7p.m. yn yr Hydd Gwyn, Llandeilo. Fe welwn ni chi yno.