Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Wyl Cerdd Dant 2018

Llongyfarchiadau i Martha Harris disgybl Blwyddyn 11 ar ei llwyddiant yn yr Wyl Cerdd Dant 2018 ym Mlaenau Ffestiniog dros y penwythnos diwethaf.  Cafwyd 3ydd yn yr Unawd Cerdd Dant i Flynyddoedd 7-11 ac ail yn y Ddeuawd Cerdd Dant i Flynyddoedd 7-11 gyda Sophie Jones o Bontsenni.   Ymlaen i'r Wyl yn Llanelli y flwyddyn nesaf.

Congratulations to Martha Harris, a Year 11 pupil, on her success in the Gwyl Cerdd Dant 2018 in Blaenau Ffestiniog last weekend.  She attained 3rd place in the Solo Cerdd Dant competition for Years 7 - 11, and 2nd place in the Cerdd Dant duet for years 7 - 11 with Sophie Jones from Pontsenni.  Looking forward to the Gwyl in Llanelli next year.