Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Urdd Netball / Pel Rwyd Urdd

Year 9/10 netball team entered the Urdd competition in Cardiff on Thursday 22nd November.  They played well and narrowly lost to the group winners.  The scores were as follows:
Roedd tîm pêl droed blynyddoedd 9/10 yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth yr Urdd yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 22ain Tachwedd.  Chwaraeon nhw’n dda a cholli o drwch blewyn i enillwyr y grŵp.  Roedd y sgorau fel a ganlyn:
Bro Dinefwr vs Treorci - won 13-8
Bro Dinefwr vs Bro Edern - lost 5-7
Bro Dinefwr vs Corpus Christi - lost 15-8
Bro Dinefwr vs Gwent Is Coed - won 14-0
Bro Dinefwr vs Greenhill - won 8-0
Da iawn Merched.