Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Swansea Music Festival / Gwyl Cerddoriaeth Abertawe

Llongyfarchiadau i Cerys Bowen Blwyddyn 9 ar ennill Aur am Piano Gradd 4, Aur am y Ffidl Gradd 7 ac Arain am y Ffidl yn yr uwch ddatganiad yng Ngwyl Cerddoriaeth Abertawe.

Congratulations to Cerys Bowen Year 9 on achieving Gold for Piano Grade 4, Gold for Violin Grade 7 and Silver for Violin in the senior recital at the Music Festival in Swansea.