Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Senedd Ieuenctid Cymru / Welsh Youth Parliament

Mae Teah Ross Bl10 wedi ei dewis i fod yn ymgeisydd am y Senedd Ieuentid Cymru.  Da iawn hi!

Er mwyn cefnogi a phleidleisio dros Teah, mae angen cofrestru wrth ddilyn y linc canlynlol:

https://www.youthparliament.wales/candidate-profiles/412-16-e

Mae angen cofrestru a phleidleiso cyn Tachwedd 16, felly ewch amdani i gefnogi Teah plis!

 

Teah Ross Y10 has been selected to be a candidate for the Welsh Youth Parliament.  Well done!

In order to support and vote for Teah, you need to register by clicking on the following link:

https://www.youthparliament.wales/candidate-profiles/412-16-e

You need to register and vote before November 16, so please go for it and support Teah please!