Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Nut Allergy / Alergerdd i gnau

Pupils must not bring foods that contain nuts into school for snacks, packed lunches etc. This includes trips and visits where food may be consumed on buses.

 

Ni ddylai disgyblion ddod a bwydydd sy'n cynnwys cnau i'r ysgol ar gyfer byrbrydiau na pecynnau bwyd. Mae hyn yn cynnwys tripiau ac ymweliadau lle bydd bwyd yn cael eu bwyta ar y bws.