Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Judo Welsh Championships

On Saturday 24th November Kiera Francis Yr 7 competed in the Welsh Judo Championships in Tenby.

Kiera came away with a Gold Medal in her weight category. Which makes her a Welsh Champion.  Well done Kiera! 

Ar Ddydd Sadwrn 24ain Tachwedd roedd Kiera Francis Bl 7 wedi cystadlu ym Mhencampwriaethau Jiwdo Cymru yn Ninbych y Pysgod.

Enillodd Kiera Fedal Aur yn ei chategori pwysau, su’n ei gwneud yn Bencampwraig Cymru. Da iawn Kiera!