Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

ISSF World Tour Target Sprint Event

Emily Shawyer Year 11 had a fantastic time in Germany at  the ISSF World Tour Target Sprint event. Emily came 3rd in the Junior (under 21) individual event winning a Bronze Medal competing against some of the worlds best athletes. Her performance was a Personal Best time which has now been confirmed by British Shooting as a New British Record.   Emily also competed in Italy at the start of June and Netherlands at the end where she took another 11 seconds off her Personal Best time and was the 1st placed junior woman. With revision, GCSE exams, training and competitions it has been a busy time!

Emily has  also been selected to  represent GB at the 52nd ISSF World Championships in Changwon Korea in September which is very exciting!   Well done Emily amazing achievements good luck in Korea!

Cafodd Emily Shawyer Blwyddyn 11 amser gwych yn yr Almaen yn nigwyddiad Gwibio Targed Taith y Byd yr ISSF. Daeth Emily’n 3ydd yn y digwyddiad unigol Iau (dan 21) ac enillodd Fedal Efydd wrth gystadlu yn erbyn rhai o athletwyr gorau’r byd. Roedd ei pherfformiad yn amser Personol Gorau a chadarnhaodd Saethu Prydain.  Roedd Emily hefyd wedi cystadlu yn yr Eidal ar ddechrau Mehefin ac yn yr Iseldiroedd ar ddiwedd y mis lle cymerodd 11 eiliad arall oddi ar ei hamser Personol Gorau a rhoddwyd y safle 1af yn y merched iau iddi. Gydag adolygu, arholiadau TGAU, hyfforddi a chystadlaethau mae wedi bod yn amser prysur iddi!

Hefyd, dewiswyd Emily i gynrychioli PF yn 52fed Pencampwriaeth Byd yr ISSF yn Changwon Corea ym mis Medi, sy’n gyffrous iawn!   Da iawn Emily, cyraeddiadau syfrdanol, pob lwc yng Nghorea!