Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Ffair Nadolig / Christmas Fayre

Ffair Nadolig Ysgol Bro Dinefwr 2017

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ffair Nadolig Ysgol Bro Dinefwr am 5.30pm ar Ddydd Iau 7fed Rhagfyr.

Cyfle gwych i wneud peth siopa Nadolig lleol gyda stondinau sy’n cynnwys Losin, Cacennau, Tombola, Crefftau, Dillad a Wisgwyd Unwaith yn Unig (WOW), Llyfrau, a Hwyl a Gemau (dan ofal Blwyddyn 7).

Hefyd, busnesau lleol gan gynnwys Liliwen Herbs, Ginhaus, Nyth y Gwcw, Planhigion, Torchau Nadolig, Gemwaith, Neal’s Yard a chrefftau lleol eraill.

Bydd lluniaeth gan gynnwys Rholiau Twrci, Cŵn Poeth a Diodydd Nadoligaidd.

Darperir adloniant gan band chwyth yr ysgol.

Dewch , os gwelwch yn dda, â chyfraniadau o

  • eitemau tombola (pethau ymolchi, poteli a chaniau),
  • poteli gwin (yn llawn ac yn wag),
  • mygiau lliwgar a lenwyd ag eitemau anrhegion bach,
  • dillad benywaidd bron yn newydd
  • chynnyrch y cartref

i’r ysgol neu gadewch hwy yn ein bocs yn eich Co-op lleol rhwng 2il a’r 6ed Rhagfyr.

Gallwch dod â chacennau i’r ysgol ar 7fed Rhagfyr.

Os hoffech helpu neu os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch ybdptfa@gmail.com

 

Ysgol Bro Dinefwr Christmas Fayre 2017

We look forward to welcoming you to Ysgol Bro Dinefwr Christmas Fayre at 5.30pm on Thursday 7th December.

A perfect opportunity for some local Christmas shopping with stalls including Sweets, Cakes, Tombola, Crafts, Worn Only Once (WOW) clothes, Books, and  Fun and Games (hosted by year 7).

Also, local businesses including Liliwen Herbs, Ginhaus, Cuckoos Nest, Plants, Christmas Wreaths, Jewellery, Neal’s Yard and local crafts.

There will refreshments including Turkey Rolls, Hot Dogs and hot Christmas Drinks.

Entertainment will be provided by the school’s wind band.

Please bring contributions of

  • tombola items (toiletries, bottles and cans),
  • wine bottles (both full and empty),
  • colourful mugs filled with small gift items,
  • nearly new women’s clothes
  • home produce

to school or drop off in our box at your local Co-op between 2nd and 6th December.

Cakes can be delivered to school on 7th December.

If you would like to help or have any queries please email ybdptfa@gmail.com