Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Ffair Nadolig / Christmas Fayre

5.30pm Dydd Iau/Thursday 22nd November/Tachwedd yn y Neuadd Chwaraeon/in the Sports Hall.

Anrhegion, bwyd, gemau, adloniant a llawer mwy! 

Gifts, food, games, entertainment and much much more!
 
Os oes gennych y canlynol i gyfrannu at y Ffair Nadolig, plis anfonwch nhw mewn i'r ysgol erbyn Dydd Gwener 16 Tachwedd (22 Tachwedd i gacennau), neu i stondin y CRhAFf yr ysgol yng Ngwyl y Synhwyrau dros y penwythnos.
If you have any of the following to contribute towards the Christmas Fayre, please send them in to school by Friday 16 November (22 November for cakes) or to the school's PTFA stall in the Festifal of the Senses over the weekend.

  • Cacennau / Cakes 
  • Cynnyrch cartref / Home made produce
  • Eitemau Tombola / Tombola items
  • Mygiau nad oes eisiau i'r tombola mygiau / Unwanted mugs for the mug tombola
  • Poteli gwin / Bottles of wine
  • Llyfrau / Books
  • Gwisg ysgol / School uniform

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support!