Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Cogurdd Eisteddfod Yr Urdd 2018

Carys Morgan Year 7

Congratulations to Carys Morgan on winning the final round of the Cogurdd cooking competition at the school recently in the category years 7-9.  Her task was to prepare, cook and serve 2 pizzas and 4 individual cheesecakes within 1 ½ hours.

She now goes on to the National Urdd Eisteddfod in Builth Wells in May.

Llongyfarchiadau i Carys Morgan ar ennill rownd derfynol cystadleuaeth coginio Cogurdd yn yr ysgol yn ddiweddar yn y categori blynyddoedd 7-9.  Ei thasg oedd paratoi, coginio a gweini 2 pizza a 4 cacen gaws unigol mewn 1 ½ awr.

Bydd hi nawr yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt ym mis Mai.

Catrin Manning Year 11

Congratulations to Catrin Manning on winning the final round of the Cogurdd cooking competition at the school recently. Her task was to prepare, cook and serve a 1 course Meal based on `The Best from Wales`.

She now goes on to the National Urdd Eisteddfod in Builth Wells in May.

Llongyfarchiadau i Catrin Manning ar ennill rownd derfynol cystadleuaeth coginio Cogurdd yn yr ysgol yn ddiweddar. Ei thasg oedd paratoi, coginio a gweini pryd o fwyd 1 cwrs yn seiliedig ar “Y Gorau o Gymru’.

Bydd hi nawr yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt ym mis Mai.

Well done Girls!