Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Diwrnod Siwmper Nadolig 

Christmas Jumper Day

'Diwrnod Siwmper Nadolig' rhodd o £1.00

dydd Gwener 22 Rhagfyr - Diwrnod diwethaf y Tymor 

'Christmas Jumper Day' £1.00 donation

Friday 22 December - Last day of Term  

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 

Merry Christmas and a Happy New Year  

Dydd Llun 8fed Ionawr 2018 - Diwrnod Hyfforddiant mewn swydd 

Disgyblion i dychwelid nol i'r ysgol ar Dydd Mawrth 9fed Ionawr 2018 


  Monday 8th January 2018 - Staff INSET Day

Pupils to return to School on Tuesday 9th January 2018