Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Carmarthenshire Netball Hub / Hwb Sir Gaerfyrddin Pel Rwyd

Congratulations to Ela Morgan, Sara Morgan, Nia Williams Yr 10 and Nia Thomas Yr 9 who have been selected for the Carmarthenshire Netball Hub for this season.  Well done girls.

Llongyfarchiadau mawr i Ela Morgan, Sara Morgan, Nia Williams Bl 10 a Nia Thomas Bl 9 sydd wedi eu dewis ar gyfer Hwb Sir Gaerfyrddin ym mhel rwyd eleni.  Da iawn merched.