Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Canlyniadau Eisteddfod Sir Gaerfyrddin Mawrth 2018

YMGOM Bl 7-9

1af Harriet Bateman, Anwen Raybould a Gruffydd Rimmington

MONOLOG Bl 10-13

1af Osian Richards

LLEFARU UNIGOL Bl 7-9

2il Elen Williams

LLEFARU UNIGOL Bl 10-13

2il Osian Richards

UNAWD MERCHED Bl 7-9

2il Elena Rees

ALAW WERIN Bl 7-9 

3ydd Elena Rees

DEUAWD LLEISIOL Bl 10-13

1af Non Roberts a Owain Rowlands.

UNAWD MERCHED Bl 10-13

1af Non Roberts

ALAW WERIN Bl 10-13

1af Martha Harris

UNAWD ALLAN O SIOE GERDD

1af Owain Rowlands

UNAWD CERDD DANT Bl 10-13

1af Owain Rowlands

2il Martha Harris

UNAWD PRES Bl 7-9

1af Carys Williams

UNAWD LLINYNNOL Bl 7-9

1af Cerys Bowen

ENSEMBLE Bl 7-9

1af Cerys Bowen, Ellie Davies, Megan Davies; Rachel Waters; Loretta Dawood

2il Carys Williams; Dylan Savage; Lewis Owen

UNAWD CHWYTHBRENNAU Bl 7-9

2il Teah Ross

UNAWD PRES Bl 10-13 

1af Rhydian Tiddy