Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Canlyniadau Eisteddfod Gylch Blaenau Tywi Mawrth 2018

ALAW WERIN BL 7-9

1. Elena Rees

2. Ellie Davies

3. Megan Davies

LLEFARU UNIGOL BL 7-9

1. Elen Williams

2. Gruffydd Rimmington

3. Osian Rees

ALAW WERIN BL 10-13

1. Martha Harries

2. Owain Rowlands

3. Bethan Evans

UNAWD ALLAN O SIOE GERDD

1. Owain Rowlands

2. Martha Harries

3. Megan Jones

YMGOM BL 7-9

1. Parti Hariett

(Hefyd yn cystadlu yn y RHANBARTH)

UNAWD MERCHED BL 10-13 - Non Roberts

DEUAWD LLEISIOL BL 10-13 - Non Roberts a Owain Rowlands

LLEFARU UNIGOL BL 10-13 - Osian Richards