Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

British Shooting Awards / Gwobrau Saethu Prydain

The British Shooting Awards.

On Friday 9th November Emily Shawyer Year 12 was invited to attend the prestigious British Shooting Awards evening which was held at Bisham Abbey.
Emily was presented with 2 awards for her Target Sprint achievements this year including her Silver medal at the World Championships in Changwon South Korea.

Emily's achievements are ISSF Major Medalist 2018 and Target Sprint Athlete of the year.

Well done Emily.

Gwobrau Saethu Prydain.

Ar ddydd Gwener 9fed Tachwedd gwahoddwyd Emily Shawyer Blwyddyn 12 i fynychu’r noson fawreddog Gwobrau Saethu Prydain a gynhaliwyd yn Abaty Bisham.
Cyflwynwyd dwy wobr i Emily am ei chyflawniadau Gwib Saethu eleni gan gynnwys ei medal Arian ym Mhencampwriaethau’r Byd yn  Changwon De Korea.

Cyflawniadau Emily yw Prif Fedalydd ISSF 2018 ac Athletwr Gwib Saethu’r flwyddyn.

Da iawn Emily.