Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Brain Tumour Charity / Elusen Tiwmor ar yr Ymennydd

B1. 10 Bagloriaeth Cymru Stondin cacennau a byrbrydau ar Ddydd Mercher, 18 Gorffenaf ar gyfer ‘Elusen Tiwmor ar yr Ymennydd’/costau Prom.  Cacenau 50c. 

Bydd angen rhoddion o naill ai cacennau a bobwyd neu gacennau parod a byrbrydau i Cennen 6 erbyn 9.30am ar Ddydd Mercher, 11eg Gorffenaf.  

Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich cydweithrediad a chefnogaeth.

 

Year 10 WBAC Cake and snack stall on Wednesday, 18 July for ‘The Brain Tumour Charity’ / Prom costs'.  Cakes 50p.

Donations of either baked cakes or bought cakes and snacks should be brought to Cennen 6 by 9.30 am.  

Many thanks in advance for your co-operation and support.